Privaatsustingimused

Käesolevad tingimused on lehekülje www.lotovoidud.com alajaotuses Privaatsustingimused. Anname antud tingimustega teavet lehekülje kasutajale neid puudutavate isikuandmete töötlemise kohta Media Mogul OÜ poolt.

Lotovõidud jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi igal ajal muuta. Seetõttu soovitame veebilehekülje kasutajal regulaarselt privaatsustingimustega tutvuda.

Käesolevad tingimused on uuendatud 16. september 2019.

1. Millal käesolevad Privaatsustingimused kohalduvad?

Käesolevad Privaatsustingimused kohalduvad, kui Te kasutate veebikeskkonda lotovoidud.com Veebikeskkonna kasutamine loetakse Teie nõusolekuks käesolevate Privaatsustingimustega.

2. Milliseid isikuandmeid me töötleme?

Töödeldavateks isikuandmeteks on Teie poolt meile edastatud andmed, mis võivad sisaldada Teie nime, aadressi, postiindeksit, e-posti aadressi ja telefoninumbrit.

3. Kes on isikuandmete töötlemise eest vastutav isik?

Läbi veebikeskkonna lotovoidud.com edastatud isikuandmete töötlemise eestvastutav töötleja on Media Mogul OÜ.

4. Millisel eesmärgil isikuandmeid töödeldakse?

Isikuandmete töötlemise eesmärgiks on pakkumiste, müügiprotsessi täitmine ja Media Mogul OÜ ettevõttesisene aruandlus (kokkuvõtted, raportid jms). Turundusinfo saatmiseks kasutatakse isikuandmeid vaid kasutaja eelneval nõusolekul.

Lotovõidud saadab klientidele uudiskirju ning pakkumisi kliendi e-maili aadressile ainult juhul, kui klient on selleks avaldanud soovi ning andnud teada oma soovist otsepostituse teadete saamiseks. Kliendil on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest pakkumistest ja uudiskirjadest andes sellest meile teada e-kirja teel või järgides pakkumisi sisaldava e-kirjas toodud juhiseid, mis asuvad kirja jaluses.

5. Kus andmeid talletatakse?

Teie isikuandmed salvestatakse Eestis paiknevates serverites, millele on ligipääs Media Mogul OÜ volitatud töötajatel ning serveriteenuse pakkujal.

6. Kellele Teie isikuandmeid edastatakse?

Media Mogul OÜ ei edasta Teie isikuandmeid kolmandatele isikutele. Volitatudisikutele edastatakse Teie isikuandmeid vaid Media Mogul OÜ korraldusel ningsamal eesmärgil nende töötlemiseks, kui Media Mogul OÜ seda teeb. Volitatud töötlejateks võivad olla näiteks serveriteenuse pakkuja või Media Mogul OÜ turundusteenuse pakkuja aga mitte ainult. Kui Media Mogul OÜ volitab kedagi Teie isikuandmeid töötlema, sõlmitakse volitatud töötlejatega sellekohased lepingud ning info neis sisalduvate tingimustega tutvumise kohta tehakse Teile teatavaks käesoleval leheküljel.

Media Mogul OÜ poolt Volitatud töötlejad:

  • Hetzner Online GMBH -Serveriteenuse pakkuja.Aadress: Industiestrasse 25. 91710 Gnutzenhausen, Saksamaa. Telefon: (+49) 98315050. E-post: [email protected]
  • Salesmanago (Benhauer Sp. Z o.o.) -Uudiskirjateenuse pakkuja.Aadress: Grzegorzeka st 21, 31-532 Krakow. Telefon: +48 531756629. E-post: [email protected]
  • Emarky B.V. -Turundusteenuse pakkuja. Aadress: Gageldijk 21, 3602AG Maarssen, Holland. Telefon: E-post: [email protected]
  • DoubleSpin Limited – Turundusteenuste pakkuja. Aadress: Kingsway House Havilland Street St Peter Port, Guernsey GY1 2QE, Guernsey.

7. Kui turvaliselt on Teie isikuandmed kaitstud?

Media Mogul OÜ serveriteenuse pakkuja tagab isikuandmete turvalisuse läbi andmete edastuse üle turvalise kanali SSL protokolli abil. Ühenduse turvamisel kasutatakse SSL sertifikaati.

8. Kelle poole on võimalik pöörduda küsimustega seoses minu isikuandmete töötlemisega?

Kõigi Media Mogul OÜ poolt Teie isikuandmete töötlemist puudutavate küsimustega on Teil võimalik pöörduda Media Mogul OÜ poole järgmiste kontaktandmetel:

e-post:[email protected]

9. Mis on Teie õigused seoses isikuandmete töötlemisega?

Teil on õigus saada teavet Teie isikuandmete töötlemise kohta isikuandmete kaitse seaduses ja teistes seadustes sätestatud määral. Teil on õigus nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist ning isikuandmete parandamist, sulgemist, kustutamist ja ülekandmist.